• Wspieramy Cię kompleksowo
    Wspieramy kompleksowo naszych klientów we wszelkich obszarach związanych z prowadzonym projektem objętym dofinansowaniem, nasi specjaliści odpowiadają za przygotowanie wniosku o dofinansowanie, jego rozliczenie na poziomie formalnym oraz księgowym, pełną obsługę prawną w zakresie wynikającym z uzyskanego dofinansowania, a także wybór optymalnej strategii podatkowej oraz ochrony własności przemysłowej powstającej w wyniku projektu,
  • Znamy się na tym co robimy
    Nasi specjaliści do wybitni fachowcy w swojej dziedzinie (radcy prawni, wykładowca prawa europejskiego na renomowanej uczelni wyższej, rzecznik patentowy, doświadczona dyplomowana księgowa, doradca podatkowy, managerowie projektów, specjaliści od zarządzania z dyplomem MBA, audytor wewnętrzny, specjalista zarządzania jakością), specjalizujący się w tematyce związanej z dofinansowaniem unijnym.
  • Nie zostawimy Cię samego z projektem
    Naszym kryterium sukcesu nie jest zawarcie umowy o udzielenie dofinansowania, ale przeprowadzenie klienta przez trudny proces rozliczenia projektu objętego wsparciem, aż do pozytywnego odbioru przez instytucję pośredniczącą. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie projektu, od tego też uzależniamy nasze wynagrodzenie.

Witaj na stronach SPG Partners.

SPG Partners to firma konsultingowa specjalizująca się we wsparciu firm w korzystaniu z finansowania ze środków publicznych. Nasze główne obszary działania to: